Palautusoikeus

Palata
Velvoitelain mukaan kuluttaja (yksityishenkilö) voi peruuttaa viestintävälineellä tehdyn sopimuksen 14 päivän kuluessa. Kehahooldus24.ee -verkkokaupasta tilattujen tavaroiden osalta eräpäivä alkaa tavaran luovutuspäivästä kuluttajalle, ellei velkaoikeuslaissa toisin säädetä.

Käyttäessäsi 14 päivän peruuttamisoikeutta tulee sinun noudattaa velkaoikeuslain säännöksiä ja kehahoodos24.ee:n käyttöehtoja. Tällä sivulla on lueteltu tärkeimmät termit tiedon löytämisen helpottamiseksi:

Peruuttamisoikeutta käyttäessään kuluttajan on noudatettava velkaoikeuslain 562 §:ssä säädettyjä kuluttajan velvollisuuksia. Palautettavan tavaran huonontuessa kuluttaja on vastuussa tavaran käytöstä aiheutuneesta arvon alentumisesta, jos hän on käyttänyt tuotetta muulla tavalla kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien varmistamiseksi. ja kohteen toimivuus. Asian luonteesta, ominaisuuksista ja toimivuudesta varmistuakseen kuluttajan tulee käsitellä ja käyttää asiaa vain niin kuin hän normaalisti saa tehdä kaupassa.

Peruuttaakseen sopimuksesta eli käyttääkseen peruuttamisoikeutta asiakkaan tulee tehdä vastaava ilmoitus osoitteeseen kehahoodos24.ee. Ilmoitus tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@kehaholdos24.ee

Peruuttaessaan sopimuksen kuluttajan on palautettava ostamansa tavara välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen peruuttamisesta ilmoittamisesta.

Huomio! Tuotteita palauttaessasi varmista, että kaikki on pakattu oikein ja ettei tuotteen vahingoittumisvaara kuljetuksen aikana ole poissuljettu.

Tavarat, jotka saapuvat asiakkaalle osissa otetussa pakkauksessa, on myös palautettaessa otettava osissa ja pakattava samalla tavalla kuin tavaraa luovutettaessa asiakkaalle.

Kuluttaja vastaa 14 vuorokauden peruuttamisoikeutta käyttämällä välittömät kustannukset, jotka liittyvät tuotteen palauttamiseen osoitteeseen info@kehaholdos24.ee.

Koko tuotteista maksettu summa (mukaan lukien kuljetuskulut) palautetaan Asiakkaalle 14 päivän kuluessa siitä, kun Asiakas on palauttanut sopimuksen kohteena olleen tavaran osoitteeseen info@kehaholdos24.ee tai toimittanut palautustodistuksen. asia. Rahat palautetaan pankkisiirrolla sille pankkitilille, jolta kauppa on suoritettu, elleivät Myyjä ja Asiakas toisin sovi.

Tarkemmat tiedot löydät kehahoodos24.ee:n yleisistä tilausehdoista TÄÄLTÄ. Tarvittaessa voit aina kysyä lisätietoja asiakaspalvelustamme osoitteesta info@kehaholdos24.ee

Hakemuksen jättämisaika on 2 vuotta. Tällöin on otettava huomioon, että jos tavarassa ilmenee virheitä 6 kuukauden kuluessa sen ostosta, niiden oletetaan olevan olemassa jo ostohetkellä, ellei myyjä toisin osoita. Kuluttajan on 6 kuukauden kuluttua tavaran ostosta todistettava, että kyseessä on valmistusvirhe, ei kuluttajan omasta virheellisestä käytöstä aiheutunut virhe.